neusziekten, keelziekten, oorziekten

U kan bij ons terecht voor deze neus-, keel-, en oorziekten:

Algemene en pediatrische NKO aandoeningen

 • oorontstekingen (otitiden) & plaatsen van oorbuisjes (transtympanale drains)
 • bovenste luchtweginfecties & keelonstekingen (anginae)
 • snurken/ obstructieve ademhaling bij kinderen
 • wegname poliepen & amandelen (adenotonsillectomie)
 • afleveren voorschrift logopedie
 • correctie van flaporen/afstaande oren
 • allergie: diagnose en behandeling
 • reiniging gehoorgang / oorstoppen (cerumen)

Gehooronderzoek, tinnitus, duizeligheid en losgekomen kristallen

 • verminderd gehoor, lawaaischade
 • oorsuizen (tinnitus), overgevoeligheid voor lawaai (hyperacusis), drukgevoel in de oren
 • duizeligheid, benigne paroxysmale positievertigo (BPPV), ziekte van Menière
 • gehoortesten (audiometrie, tympanogram, oto-akoestische emissies, BERA)
 • evenwichtsonderzoek (enkel in Halle)
 • herstel trommelvlies (tympanoplastie)
 • voorschrift hoorapparaten

Neus- en sinusproblemen

 • verminderde neusademhaling en sinusitis
 • neustussenschotcorrectie (septoplastie) en verkleining van de onderste neusschelpen mbv radiofrequente ablatie
 • endoscopische sinusoperatie (FESS)
 • esthetische neusingrepen
 • DCR (dacryocystorhinostomie) of openen van de traanzak in de neus 

Snurken

 • onderzoek van het snurken onder narcose (slaapendoscopie)
 • heelkunde van het verhemelte (BRP, barbed wire pharyngoplastiek)
 • multidisciplinair overleg (longarts)
 • radiofrequente ablatie van de neusschelpen
 • thuismonitoring slaap / apnoes (Brizzy)

Stemproblemen

 • heesheid
 • stembandletsels (knobbeltjes, poliep, cyste, leukoplakie (wit letsel dat kan evolueren naar kwaadaardigheid) )

Hals- en schildklierheelkunde

 • schildkliervergroting (multinodulaire goiter, schildkliernodule)
 • schildklierchirurgie (nodule, goiter, cyste)
 • cyste in de hals 

Speekselklierziekten

 • speekselkliersteen (sialolithiasis)
 • ontsteking van de speekselklier (sialoadenitis)
 • speekselkliergezwellen

Hoofd- en halsoncologie

 • diagnostiek van keel- en mondkanker (orofarynx, hypofarynx en larynxcarcinoma)
 • halsklieren (cervicale adenopathiën)
 • multidisciplinair overleg met oncoloog/radiotherapeut
 • biopsiename